Turan Otel

Düzce'yi Gezelim

Düzce, Ankara ve İstanbul arasında yer alır, kuzeybatıda Büyük Melen Vadisi ile Karadeniz’e açılır. Barındırdığı eşsiz doğal güzellikleriyle doğanın gözdelerinden sayılabilecek bu kent, tarih boyunca pek çok uygarlığı kendine çekmiştir.

Düzce Hakkında

Düzce, 1999 yılında il statüsü kazanmış, Batı Karadeniz’de bulunan şirin ve yemyeşil bir şehirdir. 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre 370.371 kişinin yaşadığı Düzce, Karadeniz kıyısına paralel dağlara sahiptir. 1999 yılında yaşanan yıkıcı deprem sonucunda şehir ekonomik açıdan büyük darbe almıştır. Güzümüzde, sanayi faaliyetlerinin yanı sıra tarım, hayvancılık ve ormancılık halkın temel geçim uğraşları arasında yer almaktadır. Şehrin iki metropol kent arasında yer alması da ekonomik yapısını daha dinamik kılmaktadır.” Batı Karadeniz’de ayakta kalan tek antik kent olması Düzce’yi tarihî açıdan da ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir.

Bölgelerimiz

Mutlaka görmeden dönmek istemeyeceğiniz bölgelerimiz…

Merkez

Merkez

Batı Karadeniz’in ayakta kalan tek antik kenti olan Düzce’nin tarihi, M.Ö. 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hitit (Eti) Medeniyeti’ne kadar uzanır.

Akçakoca

Akçakoca

Akçakoca ve çevresinin tarihi hakkında kesin bilgi ve belgeler olmamakla birlikte, bölgede yapılan kazılar ve kapsamlı araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, M.Ö. 1200 yılına dek dayanmaktadır.

Gölyaka

Gölyaka

İlçenin, tarih öncesi insan yaşantısına dair kesin delil ve kalıntılar bulunmamasına rağmen, sahip olduğu coğrafi konumu ve tabiatı itibariyle ilkçağlardan itibaren insan yaşamına ve yerleşmesine uygun bir yöre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konuralp

Konuralp

Konuralp, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen bir Düzce beldesidir. Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserlere ev sahipliği yapar, turistler için ilgi çekici bir duraktır.

Cumayeri

Cumayeri

İlçeden geçen Büyük Melen Nehri üzerinde kasım ve mart ayları arasında rafting ve kano sporlarını yapmak mümkündür. Dokuzdeğirmen köyünde bu amaca yönelik olarak kurulmuş birçok tesis bulunmaktadır.

Yığılca

Yığılca

Yığılca ilçesi, 640 km² yüzölçümü ile ilimizin en büyük yüzölçümüne sahip ilçesidir. Kuzeyde Zonguldak, doğu ve güneyde Bolu illeri, güneybatıda Kaynaşlı, batıda Merkez ilçe, kuzeybatıda ise Akçakoca ilçeleriyle ile komşudur.

Beyköy

Beyköy

Batı Karadeniz bölgesinde Düzce İline bağlı 3 Beldeden biri olan Beyköy;1992 yılında Belediye olmuştur. Düzce kentine 7 km uzaklıkta olup önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Bunun yanı sıra Beyköy’e idari açıdan bağlı 19 Köy bulunmaktadır.

Kaynaşlı

Kaynaşlı

Kaynaşlı’nın köklü tarihi, Düzce-Bolu bölgesinin tarihi ile birlikte; Bitinyalılar, Roma-Bizans, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemleri olarak ele alınmaktadır.

Gümüşova

Gümüşova

Tarihi ve İdari Yapısı: Gümüşova ilçesi 1321 yılında Osman Bey'in silah arkadaşı Konuralp Gazi tarafından Düzce ve Üskübü ile birlikte fethedilmiştir. Bu bölge yerleşim yeri olarak Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Çilimli

Çilimli

Daha öncesinin Çilimli bölgesindeki yaşama ait eser, kalıntı ve kaynak mevcut değildir. Osmanlı Tarihinin ilk yazılı tarih kitabı olarak kabul edilen ve tüm tarihçilerin birinci elden kaynağı olan Aşıkpaşazâde’nin Tevarih-i Âli Osman’ında (Prusias) Düzbazar’ın fethi bahsi şöyle anlatılmaktadır.

Düzcenin Yöresel Ürünlerinin Keşfine Çıkmaya Ne Dersiniz?

Güne güzel bir kahvaltı ile başlayarak Düzcenin Tarihi ve Doğal güzelliklerini keşfederken Yöresel yemeklerini tatmaya ne dersiniz?

6 Saatte Düzce

6 Saatte Kültür, Doğa ve Tarihi Yaşama Ne Dersin?

Doğa

Doğa

Düzce'de Doğa Hakkında Her Şey...

Kültür Sanat

Kültür Sanat

Düzce'de Kültür Sanat Hakkında Her Şey...

Camiler & Türbeler

Camiler & Türbeler

21 Yer

Müzeler

Müzeler

4 Yer

Kütüphaneler

Kütüphaneler

9 Yer

Sinemalar

Sinemalar

2 Yer

Tarihi Yerler

Tarihi Yerler

11 Yer

Tiyatrolar

Tiyatrolar

0 Yer

Kongre ve Kültür Merkezi

Kongre ve Kültür Merkezi

4 Yer